Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2020

Tết Âm Lịch

Lịch nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2021


Vì ngày 01/05/2021 rơi vào ngày thứ Bảy, nên người lao động được nghỉ bù thêm 1 ngày. Tổng số ngày nghỉ trong dịp lễ này là 4 ngày, tức là từ ngày 30/4 - 03/5/2021