Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2020

Tết Âm Lịch

Tết Dương Lịch 2021 được nghỉ mấy ngày?


Tết Dương lịch 2021 rơi vào ngày thứ Sáu, vì thế nếu tính thêm hai ngày nghỉ cuối tuần, thì dịp tết Dương lịch 2021 người lao động được nghỉ tộng cộng 3 ngày.


Lịch nghỉ tết Dương lịch 2021: Được nghỉ 3 ngày, từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 03/01/2021. Bắt đầu đi làm lại vào ngày thứ Hai 04/01/2021