Thứ Năm, 11 tháng 11, 2021

Tết Âm Lịch

Tết Dương Lịch 2022 được nghỉ mấy ngày?


Tết Dương lịch 2022 rơi vào ngày thứ Bảy, vì thế nếu tính thêm hai ngày nghỉ cuối tuần, thì dịp tết Dương lịch 2022 người lao động được nghỉ tộng cộng 3 ngày. 


Lịch nghỉ tết Dương lịch 2022: Được nghỉ 3 ngày, từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 03/01/2022. Bắt đầu đi làm lại vào ngày thứ Ba 04/01/2022